Tutti i prodotti Changzhou Tonghui Electronic Co.

Benchtop Type LCR Meter

Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2840A
prezzo indicativo *
3.950 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2840B
prezzo indicativo *
5.770 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2838
prezzo indicativo *
11.400 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2838A
prezzo indicativo *
8.620 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2838H
prezzo indicativo *
12.500 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2826
prezzo indicativo *
5.920 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2826A
prezzo indicativo *
5.150 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2829A
prezzo indicativo *
3.130 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2829C
prezzo indicativo *
5.450 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2827A
prezzo indicativo *
2.500 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2827C
prezzo indicativo *
4.610 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2830
prezzo indicativo *
1.240 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2832
prezzo indicativo *
1.710 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2817B+
prezzo indicativo *
950 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2817C+
prezzo indicativo *
1.360 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2816A
prezzo indicativo *
2.070 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2817A
prezzo indicativo *
1.600 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2810B+
prezzo indicativo *
620 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2810D
prezzo indicativo *
580 €
Misuratore LCR benchtop
Misuratore LCR benchtop TH2811D
prezzo indicativo *
420 €

Handheld LCR Meter

Misuratore LCR portatile
Misuratore LCR portatile TH2822M
prezzo indicativo *
240 €
Misuratore LCR portatile
Misuratore LCR portatile TH2821B
prezzo indicativo *
240 €

DC Bias Current Source

fonte di corrente DC
fonte di corrente DC TH1778A
prezzo indicativo *
6.300 €
fonte di corrente DC
fonte di corrente DC TH1778B
prezzo indicativo *
4.850 €
fonte di corrente DC
fonte di corrente DC TH1778AS
prezzo indicativo *
5.240 €

Capacitance Meter

capacimetro
capacimetro TH2638
prezzo indicativo *
9.250 €
capacimetro
capacimetro TH2638A
prezzo indicativo *
8.200 €

Inductance DC Bias Test System

Digital AC Millivoltmeter

millivoltmetro digitale
millivoltmetro digitale TH1912
AC
prezzo indicativo *
420 €
millivoltmetro digitale
millivoltmetro digitale TH1912A
AC
prezzo indicativo *
490 €

DC Power Supply

DC Electronic Load

carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8201
programmabile
prezzo indicativo *
720 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8202
programmabile
prezzo indicativo *
1.020 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8202A
programmabile
prezzo indicativo *
890 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8202B
programmabile
prezzo indicativo *
1.250 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8203
programmabile
prezzo indicativo *
1.840 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8203A
programmabile
prezzo indicativo *
1.650 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8204
programmabile
prezzo indicativo *
2.730 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8204A
programmabile
prezzo indicativo *
2.310 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8204B
programmabile
prezzo indicativo *
2.730 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8205
programmabile
prezzo indicativo *
3.590 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8212
programmabile
prezzo indicativo *
1.370 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8214
programmabile
prezzo indicativo *
2.310 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8215
programmabile
prezzo indicativo *
3.050 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8300
programmabile
prezzo indicativo *
1.410 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8310
programmabile
prezzo indicativo *
870 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8401
programmabile
prezzo indicativo *
470 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8402
programmabile
prezzo indicativo *
940 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8402A
programmabile
prezzo indicativo *
620 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8411
programmabile
prezzo indicativo *
510 €
carico elettronico DC
carico elettronico DC TH8412
programmabile
prezzo indicativo *
940 €

Power Meter